Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 7,08 на Платежни

Обновено: Формуляр за Платежно нареждане за плащане от/към бюджета

Добавено: Възможност за изваждане на формуляр Вносна бележка (Платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета

 

И двата формуляра използват една и съща база данни, така че каквото въвеждате като данни, ще се записва на едно място, а вида на формуляра ще се зарежда в зависимост кой бутон натискате на първата страница.

Полетата Основание и Още пояснение са предвине на два реда. Ако първият ред не е достатъчен и/или желаете даден текст на бъде на втори ред, то въведете текста в следния вид като използвате звезда за обозначаване на втория ред.

Плащане на осигурителни вноски за фонд ДОО*месец Октомври 2023

Също така тези две полета вървят заедно с код за вид плащане. Тъй като вече не са задължителни, може да ги изтриете, и да въвеждате различни основания и пояснения с празно поле код за вид плащане.

Същата опция може да използвате и при Вносна бележка (Платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета когато Платец и Вносител са различни лица

Формулярът Бюджетно платежно нареждане НЕ е обновен.

Промените са само в Екселския файл, откъдето въвеждате и редактирате данните. Базата данни остава същата, така че не е нужно да я подменяте.

Файл:
xls-45

TROX Платежни 7 - Ексел файл

 • Създаден: 12.10.2023
 • Версия: 7,08
 • Размер: 831.5 KB
 • Тегления: 53 587
 • Изтегляне
 • При първоначална инсталация трябва да свалите ЕКСЕЛ файла и БАЗАТА ДАННИ.

  Всички данни се въвеждат през Ексел файла, също така там се и разглеждат и разпечатват платежните

  ...

Промени във версия 7,06 на Платежни

 • Добавено: Възможност за изваждане на справка за издадени/принтирани Платежни нареждания/вноски бележки за плащания от/към бюджета
  • При работа със справката, ако въвеждате стойности за Сума, трябва да са във формат 0.00 (с точка, без значение от настройката на Windows).
   • ако въведете само стойност в Сума от - ще ви излязат всички платежни със сума над тази
   • ако въведете само стойност в Сума до - ще ви излязат всички платежни със стойност под тази
   • ако въведете стойности и в двете полета - ще ви се покажат платежни със стойности между тези двете
  • Ако въвеждате дати, трябва да са във формат дд.мм.гггг (с точка и без окончание г.)
   • ако въведете дата в полето Принтирани в периода от - в справката ще се покажат платежни принтирани след тази дата, която сте въвели
   • ако въведете дата в полето Принтирани в периода до - в справката ще се изведат платежните принтирани преди тази дата
   • ако въведете дати и в двете полета - в справката ще се включат платежните принтирани в този период, който сте въвели
 • Оправено: При зареждане на данни от РПВ вече се показват всички файлове, а не само с окончание .xls

Промени във версия 7,05 на Платежни

 • Оправено: Въвеждане на данни за ново упълномощено лице при Нареждане разписка
 • Премахнато: Бутон и Шийт за Многоредово платежно нареждане за плащане от/към бюджета

Промени във версия 7,04 на Платежни

 • Оправено: Записването на редактиран макет
 • Оправено: Въвеждането на ПКО и РКО с пореден номер над 1000

Промени във версия 7,03 на Платежни

 • Оправено: Проблем с въвеждането на упълномощени лица чрез формуляра Нареждане разписка
 • Променено: Може да се избира упълномощено лице на Вноска бележка и Нареждане разписка, преди да е избрана сметката, по която ще се внася или от която ще се тегли.

Промени във версия 7,02 на Платежни

Прочети още: Промени във версия 7,02 на Платежни

Промени във версия 7,01 на Платежни

 • Оправено: Проблем с приложението при потребители използващи 64-bit (64х) Windows
 • Добавено: Проверка на валидността на IBAN, ЕИК / Булстат, ЕГН и ЛНЧ във документите