Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Нова версия на приложението към TROX РПВ за Служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ

Промени във версия 3.6
- приложението вече работи с ведомости от 2020 г. (би трябвало да работи и с ведомости от следващи години)

Промени във версия 3.5
- приложението вече работи с ведомости от 2018 г. (би трябвало да работи и с ведомости от 2019 г.)

Промени във версия 3.4
- приложението вече работи с ведомости от 2016 г.

Промени във версия 3.3
- поправено е изчисляването на данъчната основа при използването на данъчни облекчения за деца

Промени във версия 3.2
- обновени са формулярите на служебните бележки съгласно ЗДДФЛ

Файл:
xls-36

Служебна бележка по чл.45 от ЗДДФЛ към TROX РПВ

  • Създаден: 06.04.2016
  • Версия: 3.6
  • Размер: 185 KB
  • Тегления: 55 661
  • Изтегляне

Упътване за Сл. бел. по чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ

Начин на работа с приложението към TROX РПВ съставящо Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ

Вижте Упътване за Сл. бел. по чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ - приложение към TROX РПВ за 2011 г.

Поработих над служебната бележка, тъй като имаше проблем с Офис пакет (Ексел) 2003. Въвеждането (редактирането) на данните на работниците и извеждането на служебната бележка става с допълнителни два бутона.

АКО СТЕ НЯМАЛИ проблем с досегашната служебна бележка, може да продължите да използвате нея.

Новата версия на допълнението е 2.2

СЪДЪРЖА ДВАТА ВИДА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ
по чл. 45, ал.1 и ал.2, т.4
по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 

 

Прочети още за Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ - приложение към TROX РПВ за 2011 г.