Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

За TROX Платежни

webdev-ok-iconTROX Платежни 7 дава възможност за разпечатване на банкови платежни документи на принтер

arrow Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета

arrow Многоредово платежно нареждане за плащане към бюджета

arrow Вносна бележка

arrow Нареждане разписка

arrow Платежно нареждане за директен дебит

arrow Платежно нареждане за кредитен превод

arrow Бюджетно платежно нареждане

arrow Съгласие за директен дебит

arrow Приходен и разходен касов ордер

webdev-ok-iconTROX Платежни 7 позволява въвеждането на много банкови сметки (многофирмена)  

webdev-ok-iconTROX Платежни 7 е напълно безплатен и без ограничения в използването

webdev-ok-iconДанните се пазят в отделна база данни, за по-лесно запазване и обновяване на продукта

webdev-ok-iconПоддръжка на списъци с контрагенти и подотчетни лица (за Вносна бележка и Нареждане разписка)

webdev-ok-iconЗапис на информация за разпечатаните документи и изваждане на справка по зададени критерии

webdev-ok-iconЗапазване на макети за по-лесно бъдещо използване

webdev-ok-iconС възможност за разпечатване на цветни или черно-бели формуляри

webdev-ok-iconС възможност за разпечатване на много платежни нареждания към бюджета наведнъж чрез автоматична промяна на датата на представяне и датите, за които се отнася плащането

webdev-ok-iconПроверка на валидността на Булстат, ЕГН, ЛНЧ и IBAN.


TROX Платежни 7 все още е в разработка. Трябва да се довърши:

 

  • Проверка на валидността на Булстат, ЕГН, ЛНЧ и IBAN
  • Извеждане на справка за разпечатаните банкови документи по зададени критерии